Ochrona Danych Osobowych - Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

OCHORNA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie

Kontakt:

Komenda Policji w Wyszkowie
ul. Kościuszki 13
07-200 Wyszków
tel. 47 704 62 00

Komendant  Powiatowy Policji w Wyszkowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie
ul. Kościuszki 13
07-200 Wyszków
tel. 47 704 62 03
adres e-mail: iod.kppwyszkow@ra.policja.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana  petycję.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ww. ustawy, pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Metryczka

Data publikacji : 29.05.2018
Data modyfikacji : 16.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie
Osoba udostępniająca informację:
sierż. Marta Gierlicka
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Rosiński
do góry