OGŁOSZENIE - Ogłoszenia - Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Komendant Powiatowy Policji

w Wyszkowie

 

poszukuje kandydata na stanowisko

 

starszy referent Wydziału Prewencji

Miejsce wykonywania pracy: Wyszków

Liczba etatów – 1

praca w systemie jednozmianowym w godzinach 8-16

 

Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie dziennika korespondencyjnego Wydziału Prewencji.
 2. Prowadzenie dziennika podawczego Wydziału Prewencji.
 3. Rozliczanie dziennika korespondencyjnego Wydziału Prewencji.
 4. Przyjmowanie korespondencji z sekretariatu ogólnego, rejestrowanie i przekazywanie za pokwitowaniem.
 5. Przygotowywanie korespondencji do wysłania pocztą zwykłą i specjalną.
 6. Sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych sekretariatu WP.
 7. Obsługa poczty elektronicznej skrzynki Komendanta Powiatowego Policji w Wyszkowie.

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie,

- 1 rok doświadczenia w pracy biurowej,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. Podanie i CV.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 

Wynagrodzenie w wysokości 2 960,16 zł (brutto) wg mnożnika 1, 4568 oraz ewentualny dodatek za wysługę lat miesięcznie

 

Dokumenty należy przesyłać (decyduje data stempla pocztowego) lub składać w terminie do 10.08.2020 r. pod adresem:

 

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Ul. Kościuszki 13

07-200 Wyszków

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 30.07.2020
Data modyfikacji 31.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Rosiński
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Rosiński Wydział Kryminalny
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Rosiński
do góry