Praca - Służba Cywilna

 

Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie

 

poszukuje kandydata na stanowisko

 

starszy inspektor Referatu Wspomagającego /praca na zastępstwo/

Miejsce wykonywania pracy: Wyszków

Liczba etatów – 1

 

Główne obowiązki:

 

 1. Zgłaszanie potrzeb na materiały, sprzęt, wyposażenie specjalne, druki i usługi oraz wysyłanie sprzętu do legalizacji celem prawidłowego funkcjonowania Komendy.

 2. Prowadzenie podręcznego magazynu artykułów biurowych, druków, materiałów konserwacyjnych oraz ewidencji magazynowo – materiałowej w celu uzupełniania niedoborów, aby zapewnić ciągłość pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji.

 3. Realizowanie zadań w zakresie gospodarki żywnościowej dotyczącej posiłków profilaktycznych, napojów chłodzących oraz wyżywienia dla psów służbowych.

 4. Prowadzenie ewidencji sprzętu i wyposażenia w rozbiciu na poszczególnych użytkowników i uzgadnianie jej przynajmniej raz w roku w celu zgodności z ewidencją analityczną prowadzoną w KWP z/s w Radomiu.

 5. Prowadzenie ewidencji przychodowo – rozchodowej sporządzanych dowodów wydania, przyjęcia, przekazania i protokołów przyjęcia w celu zgodności ze stanem faktycznym.

 6. Sporządzanie wykazów składników majątku do wybrakowania oraz protokołów przeprowadzonej oceny ich przydatności i likwidacji, jak również wniosków na przyjęcie darowizn i użyczenia sprzętu oraz list celem naliczenia równoważnika za pranie odzieży ochronnej i roboczej.

 7. Prowadzenie postępowań szkodowych jednostki.

 8. Obsługa programu SWOP w zakresie finansowym – dodatkowe należności.

 

 

Wymagania niezbędne:

 

 • wykształcenie średnie,

 • 1 rok doświadczenia w pracy biurowej,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 • podanie i CV,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty należy złożyć do: 12.08.2022

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborz

 

Dokumenty w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 103704"

na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie
ul. T. Kościuszki 13
07-200 Wyszków
Dokumenty w urzędzie przyjmowane są od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

47 70 46 217

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 04.09.2020
Data modyfikacji : 03.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Rosiński Wydział Kryminalny
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Rosiński
do góry