RODO - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie

Kontakt:

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

ul. Kościuszki 13, 07-200 Wyszków

tel. 47 704 62 00
adres e-mail: kppwyszkow@ra.policja.gov.pl

Komendant  Powiatowy Policji w Wyszkowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt:

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie
ul. Kościuszki 13
07-200 Wyszków
tel. 47 704 62 03
adres e-mail: iod.kppwyszkow@ra.policja.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu załatwienia zgłoszonej przez Panią/Pana sprawy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej – stanowiącej załącznik do Decyzji nr 41/11 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 21.02.2011 r. z późniejszymi zmianami

http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/wolnytekst/4129,dok.html -  INSTRUKCJA KANCELARYJNA

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, adres) jest dobrowolne.
Nie podanie tych danych uniemożliwi zastosowanie zasady pisemności, określonej w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a tym samym nie będzie możliwe pisemne poinformowanie Pani/Pana o załatwieniu sprawy.

Metryczka

Data publikacji : 02.08.2018
Data modyfikacji : 24.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie
Osoba udostępniająca informację:
sierż. Marta Gierlicka
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Rosiński
do góry