STATUS PRAWNY - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie określają:

  1. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.
  2. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji z późniejszymi zmianami.
  3. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie z dnia 17.03.2015 r.
  4. REGULAMIN KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WYSZKOWIE z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji Wyszkowie.

Metryczka

Data publikacji : 01.09.2015
Data modyfikacji : 25.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Rosiński
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Rosiński Wydział Kryminalny
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Rosiński
do góry