Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WYSZKOWIE

p.o.  Komendant  Powiatowy Policji w Wyszkowie

mł. insp. Krzysztof Szczudło

 

p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wyszkowie

nadkom. Mariusz Matusiak

 

Tel. 47 704 62 05 (Sekretariat Komendanta)

 

WYDZIAŁ  KRYMINALNY

Naczelnik - asp. szt. Bogdan Pikora

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego - kom. Tomasz Czerwiński

Tel. 47 704 62 45 (Sekretariat Wydziału)

Referat Operacyjno-Rozpoznawczy

- Zespół ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób

- Jednoosobowe stanowisko dw. Przestępczości Narkotykowej

Zespół Dochodzeniowo-Śledczy

Zespół Techniki Kryminalistycznej

Łączność i Informatyka

 

WYDZIAŁ DW. Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ I KORUPCJĄ

Naczelnik - asp. szt. Rafał Urbaniak

Tel. 47 704 62 45 (Sekretariat Wydziału)

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

Naczelnik - podkom. Jarosław Baran

Z-ca Naczelnika - kom. Kamil Kotowski

Tel. 47 704 62 13 (Sekretariat Wydziału)

Zespół Dyżurnych

Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne

Rewir Dzielnicowych

Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

Zespół ds. Wykroczeń

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

Naczelnik - asp. szt. Zenon Osowiecki

Tel. 47 704 62 40 (Sekretariat Wydziału)

 

ZESPÓŁ DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Tel. 47 704 62 43

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OPERACJI POLICYJNYCH

podkom. Piotr Postek

Tel. 47 704 62 65

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. PRASOWO-INFORMACYJNYCH - OFICER PRASOWY

mł.asp. Wioleta Szymanik

Tel. 47 704 62 09

 

REFERAT WSPOMAGAJĄCY

Kierownik - mgr Zbigniew Pakuła

Tel. 47 704 62 08

Kadry -  tel. 47 704 62 15, 47 704 62 17

Transport - tel. 47 704 62 26

Zaopatrzenie - tel. 47 704 62 08

 

POSTERUNKI POLICJI

Posterunek Policji w Długosiodle

Kierownik - asp. szt. Sylwester Puławski

Tel. 47 704 63 10

Posterunek Policji w Somiance

Kierownik - asp. szt. Paweł Bloch

Tel. 47 704 63 20

Posterunek Policji w Zabrodziu

Kierownik - asp. szt. Andrzej Poplewski

Tel. 47 704 63 00

 

Metryczka

Data publikacji : 15.12.2008
Data modyfikacji : 23.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patryk Przychodzki
Osoba udostępniająca informację:
Patryk Przychodzki Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie
Osoba modyfikująca informację:
mł.asp. Wioleta Szymanik
do góry