Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WYSZKOWIE

p.o. Komendant Powiatowy Policji

nadkom. Mariusz Sycik

Tel. (0-29) 743 62 05 (Sekretariat Komendanta)

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

mł. insp. Zbigniew Zięcina

Tel. (0-29) 743 62 05 (Sekretariat Komendanta)

 

WYDZIAŁ  KRYMINALNY

Naczelnik - asp. szt. Bogdan Pikora

Tel. (0-29) 743 62 45

Referat Operacyjno-Rozpoznawczy

- Zespół ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób

- Jednoosobowe stanowisko dw. Przestępczości Narkotykowej

Referat Dochodzeniowo-Śledczy

Referat dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Zespół Techniki Kryminalistycznej

Łączność i Informatyka

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

Naczelnik - asp. szt. Zbigniew Pepłowski

Z-ca Naczelnika - podkom. Piotr Ungrowski

Tel. (0-29) 743 62 13

Zespół Dyżurnych

Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne

Rewir Dzielnicowych

Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

Zespół ds. Wykroczeń

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

Naczelnik - asp. szt. Zenon Osowiecki

Tel. (0-29) 743 62 40

 

ZESPÓŁ DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Tel. (0-29) 743 62 43

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OPERACJI POLICYJNYCH

podkom. Kamil Kotowski

tel. (0-29) 743 62 65

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. PRASOWO-INFORMACYJNYCH

mł. asp. Marta Gierlicka

tel. (0-29) 743 62 09

 

REFERAT WSPOMAGAJĄCY

Kierownik - mgr Zbigniew Pakuła

Tel. (0-29) 743 62 08

Kadry -  tel. (0-29) 743 62 15, (0-29) 743 62 17

Transport - (0-29) 743 62 26

Zaopatrzenie - (0-29) 743 62 08

 

POSTERUNKI POLICJI

Posterunek Policji w Długosiodle

Kierownik - asp. szt. Sylwester Puławski

Tel. (0-29) 743 63 10

Posterunek Policji w Somiance

Kierownik - asp. szt. Paweł Bloch

Tel. (0-29) 743 63 20

Posterunek Policji w Zabrodziu

Kierownik - asp. szt. Zbigniew Kwieciński

Tel. (0-29) 743 30 00

 

Metryczka

Data publikacji 15.12.2008
Data modyfikacji 03.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rosiński Jacek
Osoba udostępniająca informację:
Rosiński Jacek Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie
Osoba modyfikująca informację:
sierż. Marta Gierlicka
do góry